prästalundsstigen götaälvdalen

Stigen är uppdelad i en kortare slinga  som är 1,9 km och en lite längre på 2,7 km.
Här kan du bland annat se hembygdsmuseet Prästalund, vackra ekhagar, ängs- och lundflora,
prunkande vitsippsbackar, rikt fågelliv, milsten, "bautasten" och hålväg.

Läs mer här

Götaälvdalen