Götaälvdalens historia Är göteborg idag

Lödöse - göteborgs föregångare

Lödöse gamla Göteborg i Götaälvdalen

Lödöse omnämns i Nials saga vilken utspelar sig runt 1000-talet. Arkeologiska fynd visar att handeln med Europa mot andra halvan av århundradet var både betydande och vitt förgrenad, och att Lödöse på 1100-talet hade hunnit bli en av Sveriges främsta platser av stadskaraktär. Den var länge Sveriges om inte enda, så i vart fall den viktigaste hamnen mot västerhavet. För även om Lödöse var tidigt ute så tror man att handeln flyttades hit ifrån det något söder och österut belägna Grönköp vid Skepplanda, vilket troligen berodde på att Grönån, på vilken man seglade upp till byns hamn, började bli för grund för de allt större och mer djupgående skeppen - se en karta över området söderut.
Källa: Wadbring.com

Sveriges äldsta sluss

Slussen Götaälvdalen

Arbetet med Lilla Edets sluss inleddes på 1580-talet, efter ett förslag från Johan III. Slussen stod färdig 1607, som den första slussen i Sverige. Slussen kom därefter till stor användning och bidrog till att öka trafiken på Göta älv.
Slussens tidiga historia var händelserik och den förstördes delvis och reparerades ett antal gånger under 1600-talets första hälft. Mellan 1613 och 1619 tillhörde slussen Danmark som tog det omkringliggande området som pant i samband med betalningen av andra Älvsborgs lösen. En ombyggnad av slussen slutfördes 1642 och samma år fastställdes även en ny förordning med slussavgifter baserad på fraktade varor. År 1651 tog Göteborgs stad över driften av slussen i utbyte mot en tredjedel av slussintäkterna.
Efter att slussen förstörts under de krig med Danmark som Sverige var inblandat i återuppbyggdes slussen 1784.
Öster om Lilla Edets kraftverk kan man än i dag beskåda delar av den gamla 1600-talsslussen.
Här finns även en minnessten som restes 1930 till minne av de 47 soldater, från Västgöta-Dals regemente, som drunknade efter att ha släckt den stora branden i Lilla Edet den 29 augusti 1830.

Bohus fästning

Bohus fästning Götaälvdalen

Bohus fästning började byggas 1308 för att stärka försvaret av Norges dåtida sydgräns. Den är belägen på en 40 meter hög klippa på Bagaholmen i Nordre älv, vid Göta älvs norra utloppsarm i den sydöstra delen av Kungälv, cirka två mil norr om Göteborg.
Fästningen har gett namn åt landskapet Bohuslän. Den har under sin 700-åriga historia kontrollerats av Norge, Danmark-Norge och Sverige. Bohus fästning har varit belägrad minst fjorton gånger, men aldrig blivit erövrad i strid. Fästningen är statligt byggnadsminne sedan den 25 januari 1935.

Coca cola flaskan från surte

Götaälvdalen

Alexander Samuelson, född 4 januari 1862 i Kareby socken, Kungälv, död 1934 i Indiana, USA, var en svensk- amerikansk glasingenjör. Han arbetade på Surte glasbruk innan han emigrerade till USA 1883.
På ett glasbruk i Terre Haute, Illinois, formgav Alexander Samuelson 1915 Coca-Colas berömda glasflaska som introducerades 1916. 
Flaskan blev världens mest välkända varumärke och varuförpackning. Flaskans ursprungliga utseende var inspirerad av kakaobönans form och betydligt buktigare än den som slutligen gick i produktion. Det geniala med flaskan var att den var greppvänlig, hade ett omisskännligt utseende och att glaset inte splittrades när flaskan tappades. Till en början tillverkades flaskan i en blå, en grön och en glasklar variant. Läs mer om Surte Glasbruk här

vattenfall föds i trollhättan

Vattenfall sägs ha varit världens första statligt ägda vattenkraftsproducent. Under 1890-talet inleddes en kamp mellan staten och privata aktörer om vem som hade rätten att bygga ut Trollhätte strömmar. Av hävd skulle mittfåran i en ström, den så kallade kungsådran, lämnas öppen för allmänna ändamål. Staten menade därför att rätten att använda denna låg hos kronan. Men enligt den dåvarande lagstiftningen kunde en strandägare motsätta sig utbyggnaden av ett kraftverk. Det var alltså oklart vem som hade rätt att utvinna vattenkraften. 
Efter segslitna processer fattade högsta domstolen 1901 ett beslut om att ge kronan – staten – större delen av vattenrätten i Trollhättefallen. För att kunna exploatera denna inköpte staten 1905 Nya Trollhätte Kanalbolag som ägde tomten på den östra stranden. Det egentliga startskottet för statens kraftverksrörelse kom i maj 1906.

utgrävningarna vid Grönån, Skepplanda

Hällristningar

Götaälvdalen

Hällristningar i Alvhem från bronsålder 1800 - 500 f Kr. Länets flesta och kanske vackraste skeppsristningar. Skepp, skålgropar, cirklar, fyrfota djur, människoliknande figurer och annta finns inhugna i berghällen.